page top

In print

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying. 
    Podstawowe problemy pomiaru i 
    komunikowania wyników
    Maciej Macko
Abstrakt English version

  2. Refleksyjnoć jako czynnik odpornoci 
    na zawarte w pytaniu presupozycje
    Józef Maciuszek, Joanna Garlicka
Abstrakt English version

  3. Szczerość na wyciągnięcie ręki: 
    Niewerbalny przejaw szczerości 
    intencji proszącego wzbudza 
    uległość
    Michał Parzuchowski, Olga Białobrzeska, 
    Małgorzata Osowiecka, 
    Natalia Frankowska, 
    Aleksandra Szymków
Abstrakt English version

 4. Mobbing w miejscu pracy. Przegląd 
   wyników badań związanych z przejawami 
   mobbingu, genezą i konsekwencjami 
   Lidia Grzesiuk, Małgorzata Gamian-Wilk
Abstrakt English version

 5. Rozumienie emocji a agresywność i 
    wrogość. Mediacyjna rola empatii, 
    aleksytymii i makiawelizmu.
    Marcin Moroń
Abstrakt English version

 6. Skala motywacji zewnętrznej i 
    wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL).
    Wstępna charakterystyka psychometryczna 
    polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic 
    and Intrinsic Motivation Scale
    Małgorzata Chrupała-Pniak,
    Damian Grabowski
Abstrakt English version

 7. Efekt dezinformacji z perspektywy 
    psychologii społecznej: natura i 
    uodparnianie
    Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
Abstrakt English version

 8. W poszukiwaniu substytutu fizycznej 
    obecności człowieka: Wpływ wirtualnego
    asystenta na skuteczność wykonania zadań
    Julia Zając, Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9. Czy "inny" zawsze musi być obcy? Wpływ 
     dystansu kulturowego na postawy etnicznych 
     polaków wobec osób czarnoskórych i ich 
     kategoryzację
    Maria Baran, Paweł Boski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej