page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Homeopatia Witkowskiego

Grzegorz Gustaw
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Brocławik
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis UniversityStreszczenie
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad problemami postawionymi przez Tomasza Witkowskiego. Ponadto podejmujemy się krytyki dokonanej przez niego prowokacji oraz działań jej towarzyszących. Wskazujemy alternatywny sposób, w jaki można było osiągnąć zamierzony przez autora cel. Jednocześnie, zwracamy uwagę na negatywne zjawiska związane z kontrowersyjnym przedsięwzięciem Witkowskiego tj. złamanie wielu zasad etyki zawodowej, którego można było uniknąć. Demonstrujemy ułomności metodologiczne przeprowadzonych po prowokacji badań, ze względu na które wyciągnięte z nich wnioski są bezzasadne. Pokazujemy, w jaki sposób mistyfikator poprzez swoje działania mógł doprowadzić do podważenia zaufania do psychologii akademickiej, w tym również do psychoterapii opartych na empirii. W rezultacie, efekt przez niego osiągnięty może być wyłącznie odwrotny od zamierzonego. Zniechęcony do profesjonalnej psychologii pacjent stanowi bowiem łatwiejszy cel dla reklamujących się w atrakcyjny sposób szamanów.

Słowa kluczowe: prowokacja Witkowskiego, etyka, metodologia, psychologia, psychoterapia, szamanizm, polemika, Renata Aulagnier

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej