page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O strategiach  wobec psychobiznesu

Tadeusz Gałkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Streszczenie
Autor przedstawia swoją opinię dotyczącą przeciwstawiania się szkodliwym praktykom w oddziaływaniach psychologicznych takich jak psychoterapia, rehabilitacja, wychowanie. Odwołuje się do doświadczeń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie standardów kształcenia ustawicznego, akredytacji oraz sprawowania kontroli społecznej nad wykonywaniem usług psychologicznych. Proponuje włączenie problematyki związanej z etyką zawodową do podstawowego kształcenia psychologów oraz zorganizowanie systematycznie realizowanych form konsultacji ze strony profesorów psychologii dla popularyzującego wiedzę czasopisma wielonakładowego "Charaktery". Wykorzystując aktualne poglądy współczesnych autorów zajmujących się zarówno praktycznymi wdrożeniami jak i teoretycznymi podstawami psychologii (Lewin, Kazdin., Marlatt z USA), a także opinie polskich badaczy wypowiadających się na te tematy (Kaja, Kowalik, Zawadzki), przedstawiono tezę o braku podstaw dla stosowania takich podziałów jakie proponują w swym opracowaniu Witkowski i Fortuna wyodrębniając grupę "czystych uczonych", od których należałoby oczekiwać zdecydowanej reakcji wobec zagrożeń ze strony "psychobiznesu".

Słowa kluczowe: psychobiznes, psychoterapia, rehabilitacja, skuteczność oddziaływań, dynamiczne systemy złożone.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej