page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

W sprawie teoretycznego zaplecza psychoterapii

Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we WrocławiuStreszczenie
Krytyka przez Witkowskiego i Fortunę pseudonauki, która czasem dostarcza teoretycznego zaplecza psychoterapii, jest słuszna, jednak winni oni uwzględnić, iż granica między pseudonauką oraz psychologią akademicką bywa niedookreślona i płynna.

Słowa kluczowe: pseudonauka, psychologia, psychoterapia

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej