page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O prowokacji, czystości i uczonych

Hanna Brycz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański


Streszczenie
Tekst ustosunkowuje się do artykułu Tomasza Witkowskiego oraz Pawła Fortuny, Pt. "O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności czyli strategie czystych uczonych". Najpierw, systematycznie, jak to w nauce bywa, opisuję zjawisko prowokacji, jego formy i celowość, odnoszę się także do prowokacji Witkowskiego (2007). Następnie próbuję zrozumieć konstrukt teoretyczny "czystego naukowca", rozważając najpierw problem "czystego", potem zaś "naukowca". Kończę konkluzją skłaniającą Autorów do dalszych działań.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej