page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności 
czyli strategie czystych uczonych

Tomasz Witkowski
Wydawnictwo Moderator
Paweł Fortuna
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski


Streszczenie
Artykuł porusza problematykę relacji pomiędzy psychologią naukową a pseudonauką i psychobiznesem. W pierwszej części przedstawione zostały możliwe metody ograniczania funkcjonowania pseudonauk w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej oraz stopień ich wykorzystania w Polsce. Następnie omówiono prowokację przeprowadzoną w 2007 r. w miesięczniku "Charaktery", której celem było wykazanie możliwości przenikania pseudonauki do świadomości społecznej. W dalszej części przeanalizowano reakcje środowiska naukowego na prowokację wyróżniając pięć podstawowych strategii: przemilczenia, pomniejszania, reorientacji, eksploatacyjną i biernej aprobaty. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań nad spostrzeganiem prowokacyjnego tekstu przez odbiorców, z których wynika, że tekst został odebrany przez odbiorców jako wiarygodny. Na podstawie obserwowanych w środowisku reakcji oraz wyników badań autorzy stwierdzają, że wprowadzenie do popularnonaukowego obiegu bezwartościowej terapii jest stosunkowo łatwe. Funkcjonowanie takich pseudoterapii możliwe jest dzięki obojętności środowiska psychologów naukowych na zjawiska zachodzące na rynku usług psychologicznych.

Słowa kluczowe: psychobiznes, pseudonauka, pseudoterapie, popularyzacja nauki, prowokacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej