page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Czy "naukowe" oznacza "skuteczne"?

Maciej Świeży
Instytut Psychologii UJ


Streszczenie
Tekst stanowi komentarz do artykułu Witkowskiego i Fortuny pt. "O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności czyli strategie czystych uczonych". Koncentruje się na rekonstrukcji i dyskusji zawartego w analizowanym tekście rozumowania dotyczącego relacji między naukowym charakterem a efektywnością działań terapeutycznych i wspierających rozwój. Autor zwraca uwagę na rozłączność kategorii "naukowości" i "efektywności" oraz na porównywalną skuteczność interwencji terapeutycznych o różnym stopniu naukowego uzasadnienia. Postuluje łączenie odpowiedzialności za jakość propagowanej wiedzy z otwartością na badanie uwarunkowań skuteczności "nienaukowych" interwencji terapeutycznych i metod samorozwoju.

Słowa kluczowe: psychoterapia, samorozwój, nauka

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej