page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Jak psychologowie akademiccy mogą przeciwdziałać szerzeniu się 
"szamańskich" praktyk na rynku usług psychologicznych?


Paweł Smółka
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


Streszczenie
Program przeciwdziałania psychologów akademickich szerzeniu się "szamańskich" praktyk na rynku usług psychologicznych powinien obejmować coś więcej niż tylko krytykę owych praktyk. "Akademia" musi zaproponować atrakcyjną alternatywę, w postaci teoretycznie uzasadnionych i empirycznie zweryfikowanych metod terapeutycznych i programów treningowych, które będą stanowić inspirację dla praktyków do odmiennego, zgodnego z nurtem praktyki opartej na dowodach, sposobu pracy z pacjentem lub klientem. Jednocześnie kluczowego znaczenia nabiera edukacja pacjenta (klienta) poprzez atrakcyjne, przystępne i zarazem rzetelne popularyzowanie wiedzy psychologicznej i jej znaczenia dla rozwiązywania problemów lub możliwości realizowania celów, które są ważne dla ludzi obecnie chętnie korzystających, często być może z braku lepszej alternatywy lub braku wiedzy o niej, z usług "szamanów" psychobiznesu. Reakcja akademii na praktyki psychobiznesu musi więc obejmować zarówno program negatywny (krytykę), oraz program pozytywny (inspirację dla praktyków i edukację ich klientów).

Słowa kluczowe: psychologia naukowa, psychobiznes, model naukowca-praktyka, praktyka oparta na dowodach empirycznych

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej