page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O nieskuteczności prowokowanej nieufności.

Michał Parzuchowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie


Streszczenie
Komentarz do artykułu Witkowskiego przedstawia dwie polemiczne tezy: 1) prowokacje powinny być adresowane do krytycznego czytelnika; 2) omawiana prowokacja nie polepsza możliwości pacjentów w wyborze skutecznej terapii. Prowokacja dyskutowana jest również w kontekście wyborów oddziaływań terapeutycznych podejmowanych przez pacjentów onkologicznych.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej