page top

Numer 4/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kto kogo? Komentarz do artykułu Tomasza Witkowskiego i Pawła Fortuny:
O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności 
czyli strategie czystych uczonych

Wiesław Łukaszewski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Sopocie


Streszczenie
Komentarz pokazuje, że i prowokacja (przedstawienie nonsensu jako nowej procedury terapeutycznej w czasopiśmie popularnym) i artykuł oryginalny opierają się na fałszywych założeniach, że: (a) praktyka społeczna musi mieć zaplecze naukowe; (b) działanie pozbawione zaplecza naukowego jest niemoralne; (c) zadaniem uczonych jest demaskowanie braku zaplecza naukowego w praktyce społecznej. Sama prowokacja, choć intencje miała pozytywne, przeprowadzona została w sposób wykluczający osiągnięcie planowanego wyniku, to jest wzbudzenie czujności intelektualnej i moralnej uczonych psychologów.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej