page top

Numer 3/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ wartości na rozumienie pojęcia demokracji

Katarzyna Jaśko, Małgorzata Kossowska
Instytut Psychologii UJ


Streszczenie
Prezentowane badania miały na celu opisanie sposobów postrzegania i rozumienia zjawiska demokracji przez Polaków - zaangażowanych i niezaangażowanych politycznie, studentów i osoby dorosłe. Dodatkowo, postawiono pytanie o rolę, jaką w rozumieniu pojęcia demokracji odgrywają wartości, definiowane jako najbardziej abstrakcyjnie sformułowane ludzkie potrzeby i motywy. Pierwsze badanie, mające charakter eksploracyjny umożliwiło ustalenie zawartości treściowej różnych wyobrażeń o demokracji. Zidentyfikowano trzy sposoby rozumienia demokracji: demokracja jako państwo prawa, demokracja jako państwo opiekuńcze i demokracja jako silne państwo narodowe. W badaniu tym analizie poddano także związek tych wyobrażeń z wartościami. Badanie drugie miało zweryfikować hipotezę o silniejszym związku wartości i określonych sposobów rozumienia demokracji w przypadku osób aktywnie działających w polityce w porównaniu z osobami nie podejmującymi aktywności w tym zakresie.

Słowa kluczowe: wiedza polityczna, pojęcie demokracji, wartości

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej