page top

Numer 3/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wnioskowanie o bliskości względem "ja" na podstawie myślenia 
o innym człowieku w kategoriach sprawnościowych i moralnych

Jarosław Piotrowski 
Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
Warszawa
Magdalena Żemojtel - Piotrowska 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk


Streszczenie
W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania stosowania przez ludzi heurystyk "obcego" i "swojego człowieka". Dotyczą one szacowania stopnia bliskości w stosunku do innej osoby wskutek myślenia o niej w kategoriach o określonej treści. Założono, że w warunku wymuszenia stosowania kategorii sprawnościowych szacowany stopień bliskości będzie wyższy, niż w warunku wymuszenia stosowania kategorii moralnych. Zgodnie z założeniami modeli dwoistego procesu (dual-process) przetwarzania informacji dziać się tak powinno głównie lub wyłącznie w warunkach obciążenia poznawczego lub braku motywacji do systematycznej analizy danych. W pierwszym eksperymencie osoby badane (N = 38) oceniały cechy moralne lub sprawnościowe spostrzeganej osoby w warunkach dostępnych lub zajętych zasobów poznawczych, a następnie szacowały odległość między "ja" a spostrzeganą osobą. W drugim eksperymencie uwzględniono ponadto dwa różne sposoby aktywizacji kategorii, relewantne lub irrelewantne wobec postawionego badanym (N= 98) zadania. Wyniki obydwu eksperymentów potwierdzają stosowanie przez osoby badane heurystyki "swojego człowieka".

Słowa kluczowe: moralność, sprawność, heurystyki, bliskość

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej