page top

Numer 3/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Makiawelista wśród ludzi. Nowe badania

Irena Pilch
Uniwersytet śląski
Instytut Psychologii


Streszczenie
Makiawelizm jest terminem opisującym wymiar osobowości lub strategię społecznego zachowania, która zakłada manipulowanie ludźmi dla osiągnięcia osobistego zysku. Pojęcie to zostało wprowadzone przez psychologów Richarda Christiego i Florence Geis w monografii Studies in Machiavellianism (1970). Od roku 1970 opublikowano kilkaset prac badawczych poświęconych makiawelizmowi. Prezentowany artykuł dokonuje przeglądu literatury na ten temat, obejmującego lata 1991-2007, akcentując te wyniki badań, które są niezgodne z portretami makiawelistów i niemakiawelistów, nakreślonymi przez Christiego i Geis.

Słowa kluczowe: Makiawelizm, osobowość makiaweliczna, strategia makiaweliczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej