page top

Numer 3/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

A co ja robię tu? Teoria poziomu identyfikacji działania 
dwadzieścia lat później

Wojciech Kulesza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja teorii identyfikacji działania stworzonej przez Daniela Wegnera i Robina Vallachera. Przedstawiona jest podstawa teoretyczna, metody badania, jak również wyniki eksperymentów. Na koniec zaprezentowano nowsze badania nawiązujące do tej koncepcji jak również niektóre wątpliwości z nią związane.

Słowa kluczowe: teoria poziomów identyfikacji działania, teoria poziomów interpretacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej