page top

Numer 3/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O transferze emocji i nastrojów między ludźmi
- mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego


Monika Wróbel
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki


Streszczenie
Zarażenie afektywne jest procesem transferu emocji bądź nastroju pomiędzy osobami. Jak dotąd na łamach polskiej literatury naukowej nie stało się ono przedmiotem odrębnej refleksji, mimo iż badania prowadzone w innych krajach (głównie w Stanach Zjednoczonych) pokazują jego ogromną wagę dla zrozumienia zmian samopoczucia, jakie pojawiają się w obecności innych ludzi. Celem artykułu jest zatem charakterystyka zarażenia afektywnego. Szczególny nacisk położony został na rozróżnienie dwóch rodzajów tego procesu - zarażenia emocjonalnego i zarażenia nastrojem - oraz leżących u ich podstaw mechanizmów. Omawiane są też przejawy i konsekwencje rozprzestrzeniania stanów afektywnych drogą zarażenia, a także psychologiczne wyznaczniki podatności na transfer emocji i nastrojów.

Słowa kluczowe: zarażenie afektywne, nastrój, emocja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej