page top

Numer 2/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariusz do diagnozy przekonań na temat źródeł natury człowieka

Marzena Żmuda- Trzebiatowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański


Streszczenie
Bazując na spotykanych w literaturze trzech możliwych sposobach ujmowania przekonań na temat źródeł natury ludzkiej stworzono skalę do badania tych przekonań. Właściwości skali zostały oszacowane w serii badań /N=447, wiek od 19 do 60 lat/. Skala zawiera 24 pozycje, po 8 na każdą skalę, pozycje są oceniane przez badanych na 7 punktowej skali. Rzetelność skal waha się alfa Cronbacha od 0,80 do 0,63. Miary korelacji poszczególnych pozycji skal z wynikiem ogólnym wahają się od 0,76 do 0,38. Przedstawiona w artykule analiza statystyczna skali pokazuje, że stworzone narzędzie mierzy trzy niezależne od siebie przekonania na temat źródeł natury ludzkiej, są to: wiara w dominację czynników naturalnych, wiara w dominację czynników środowiskowych, wiara w interakcję czynników naturalnych ze środowiskowymi.

Słowa kluczowe: przekonania o źródłach natury ludzkiej, kultura, natura

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej