page top

Numer 2/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Identyfikowanie płci szefów oraz ich oceny dokonywane 
na podstawie autoprezentacji przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym

Elżbieta Stojanowska
Wydział Psychologii
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Warszawa


Streszczenie
Prezentowane badania dotyczą zależności między doświadczeniem zawodowym kobiet i mężczyzn, a stopniem stereotypowego spostrzegania autoprezentacji kandydatów na szefa oraz ich ocenami atrakcyjności interpersonalnej. W badaniach uczestniczyli studenci (N = 956) oraz osoby pracujące w zawodach objętych stereotypem płciowym oraz zawodach neutralnych (N=720). Autoprezentacje kandydatów uwzględniały dwie sfery funkcjonowania człowieka: instrumentalną i interpersonalną oraz to jak bardzo pozytywnie przedstawia się prezentująca osoba (skromny-chełpliwy). W pierwszej części badań osoby badane na podstawie treści dwóch autoprezentacji identyfikowały płeć kandydatów, w drugiej części - oceniały atrakcyjność interpersonalną pary kandydatów (kobiety i mężczyzny) dokonujących typowych bądź nietypowych dla swojej płci autoprezentacji. Uzyskano prawidłowości związane z wiekiem i płcią fizyczną badanych: studenci w bardziej stereotypowy sposób niż osoby pracujące spostrzegały autoprezentacje szefów. Kobiety rzadziej niż mężczyźni wybierały do roli szefa kobietę prezentującą się w sposób nietypowy dla swoje płci autoprezentacji: chełpliwy w sferze instrumentalnej i skromny w sferze interpersonalnej. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, niezależnie od wieku, kandydaci (obojga płci) prezentujący się chełpliwie w sferze interpersonalnej i skromnie w sferze instrumentalnej byli częściej wybierani do roli szefa niż kandydaci chełpliwi tylko w sferze instrumentalnej.

Słowa kluczowe: autoprezentacja, płeć, stereotypy płciowe, praca

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej