page top

Numer 2/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Czy reakcje emocjonalne młodzieży na 
odrzucenie i akceptację interpersonalną mogą być regulowane 
wyodrębnieniem schematu Ja z My?

Joanna Rajchert
Wydział Psychologii Uniwersytetu WarszawskiegoStreszczenie
Prezentowany eksperyment miał na celu weryfikację hipotezy dotyczącej regulacyjnej funkcji poznawczego wyodrębnienia Ja u osób w okresie dorastania. Badanie przeprowadzono w schemacie 2 (odrębność schematu Ja: niska i wysoka) x 3 (warunki: odrzucenia, neutralne, akceptacji). Jako zmienne zależne pomiarowi podlegały emocje: złości, urazy, smutku, lęku i radości. Przewidywano, (1) że odrzucenie i warunki neutralne wywoływać będą bardziej negatywną reakcję emocjonalną niż akceptacja. Zakładano też, (2) że bardziej wrażliwe na ocenę ze strony partnera będą osoby o niskiej dystynktywności Ja. Reakcje emocjonalne młodzieży o silnie wyodrębnionym schemacie Ja będą natomiast bardziej stabilne i niezależne od warunków eksperymentalnych. Przewidywania te znalazły potwierdzenie w badaniach, jednak z zastrzeżeniami dotyczącymi przebiegu krzywej oraz jakościowej odmienności pozytywnych i negatywnych emocji.

Słowa kluczowe: wyodrębnienie Ja, reakcja emocjonalna, odrzucenie, akceptacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej