page top

Numer 2/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Parametry psychometryczne metody Symulowanego Dążenia - Unikania

Aleksandra Fila-Jankowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Konrad Jankowski
Politechnika Gdańska


Streszczenie
Artykuł prezentuje komputerową metodę wyznaczania behawioralnego aspektu postawy. Określa się go poprzez symulację zachowania, w której reakcje nie wywołują konsekwencji w rzeczywistym świecie, a pokazują tylko "gdzie nas ciągnie". Miarą tendencji behawioralej uczyniono odległości ustawiania reprezentacji własnej osoby na ekranie komputera od bodźców prezentujących obiekt postawy. Wyniki zebrane z siedmiu prób potwierdzają rzetelność, trafność teoretyczną, diagnostyczną i prognostyczną narzędzia oraz wykazują spodziewaną strukturę czynnikową. Łatwość stosowania metody czyni ją użyteczną dla badań nad postawami w szerokim spektrum środowisk, włączając inne kultury.

Słowa kluczowe: postawa, procesy automatyczne, tendencja behawioralna, symulacja, dystans

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej