page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O naturze eksperymentowania w psychologii społecznej

Dariusz Doliński
Instytut Psychologii PAN


Streszczenie
W artykule dyskutowany jest sposób, w jaki na gruncie współczesnej psychologii społecznej prowadzone są eksperymenty. Sugeruje się, że psychologowie są bardziej skoncentrowani na metodach i paradygmatach badawczych, niż na teoretycznych ideach, czy hipotezach. Oprócz tego, zwraca się uwagę, że współczesna psychologia społeczna więcej uwagi poświęca badaniu sądów i przekonań (np. stereotypów i postaw) niż realnych zachowań pozawerbalnych (np. altruizmu czy agresji).

Słowa kluczowe: eksperyment, społeczne poznanie, zachowania społeczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej