page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach społecznych

Izabela Krejtz
Instytut Psychologii PAN
Krzysztof Krejtz
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Maksymilian Bielecki 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

     
Streszczenie
Metody psychofizjologiczne zyskują coraz większą popularność we wszystkich dziedzinach psychologii jako wartościowe uzupełnienie tradycyjnych metod badania procesów przetwarzania informacji. Artykuł prezentuje współczesne rozumienie procesów uwagi wzrokowej i dominujące sposoby jej badania, zarówno klasyczne - behawioralne, jak i psychofizjologiczne. Koncentrujemy się na metodach pomiaru ruchu oka, podkreślając ich znaczenie w rozumieniu dynamiki procesów uwagowych w psychologii społecznego poznania. W oparciu o przegląd wybranych, najnowszych badań pokazuje przydatność tych metod w rozwiązywaniu problemów rozważanych przez psychologię społeczną. W artykule zaproponowana jest również metoda wykorzystująca zarówno wskaź niki behawioralne jak i okulografię w celu uchwycenia dynamiki mechanizmów i procesów moderujących selektywną uwagę wzrokową.

Słowa kluczowe: Okulografia, procesy uwagi wzrokowej, metodologia badań społecznych

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej