page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zastosowania paradygmatu decyzji leksykalnych 
do badania aktywizacji stereotypów

Marcin Bukowski
Uniwersytet Jagielloński

     
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę systematyzacji wiedzy na temat rodzaju efektów uzyskiwanych przy pomocy zadania decyzji leksykalnych oraz krytycznej analizy zastosowań tej metody w dziedzinie badań nad poznaniem społecznym. Zwraca się uwagę na ź ródła metody w problematyce z pogranicza psychologii poznania i psycholingwistyki, związanej z procesami rozpoznawania słów i dostępu leksykalnego. Prezentowane są możliwe warianty tej metody (w połączeniu z procedurą prymowania semantycznego i jako osobna procedura) oraz obszary jej adaptacji w badaniach nad dostępnością wiedzy stereotypowej i złożonych kategorii społecznych. Inne aplikacje tej procedury, które wskazują na uwarunkowania procesu automatycznej aktywizacji stereotypów są również omawiane. Dyskutowane są możliwe ograniczenia paradygmatu decyzji leksykalnych oraz dziedziny badań nad procesami stereotypizacji, w których konieczne jest zastosowanie miar wychodzących poza badanie skojarzeń miedzy pojęciami.

Słowa kluczowe: paradygmat decyzji leksykalnych, prymowanie semantyczne, aktywizacja stereotypów

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej