page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poznawczy paradygmat rozumienia tekstu 
jako potencjalna metoda do badań nad stereotypowym wnioskowaniem

Kinga Piber-Dąbrowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

     
Streszczenie
Artykuł dotyczy stereotypowego wnioskowania dokonywanego spontanicznie na podstawie zbioru informacji, które są ze sobą powiązane tematycznie, ale w sposób nieformalny (czyli nie na zasadach logiki). Najpierw przedstawione zostało typowe podejście eksperymentalnej psychologii społecznej, czyli takie, w którym stereotyp jest jedną z przesłanek umożliwiającą wyciągnięcie prawomocnego, choć niekoniecznie prawdziwego, wniosku. Zasadniczą część artykułu zajmuje prezentacja poznawczego paradygmatu rozumienia tekstu (text comprehension), który pozwala mierzyć umiejętność nieformalnego wnioskowania, a konkretnie - budowanie modelu sytuacyjnego poprzez integrację otrzymanych informacji oraz posiadanej uprzedniej wiedzy (na przykład w postaci stereotypu, czy innej heurystyki). Metodyka ta wydaje się być właściwa dla badania takiego stereotypowego rozumowania, w którym stereotyp nie jest przesłanką konieczną do wyciagnięcia wniosku lecz dodatkowym czynnikiem, mogącym zaburzyć umiejętność rozumowania z uzyskanych przesłanek (zwłaszcza u osób posiadających stereotyp). Adekwatność zastosowania metodyki rozumienia tekstu w zakresie tak ujmowanego stereotypowego wnioskowania została omówiona na przykładzie własnego badania.

Słowa kluczowe: stereotyp, wnioskowanie, rozumienie tekstu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej