page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dlaczego zupa z kamienia smakuje psychologom społecznym? 
O wykorzystywaniu manipulacji obciążeniem poznawczym w badaniach społecznych.

Sławomir Śpiewak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

     
Streszczenie
David Navon (1984) w swoim krytycznym tekście dokonując analizy trafności koncepcji ograniczonych zasobów poznawczych postawił prowokacyjne pytanie: czy konstrukt ten w ogóle jest potrzebny w psychologii? Sceptycyzm psychologów poznawczych rzadko znajduje swoje odzwierciedlenie w próbach aplikacji metod umożliwiających pomiar ograniczeń zasobowych z jakimi mamy do czynienia w psychologii społecznej. Tekst ten stanowi refleksję nad ideą aplikacji metod pomiaru ograniczonych zasobów poznawczych w eksperymentalnych badaniach społecznych. Dokonano krytycznego zestawienia i omówienia typowych paradygmatów badawczych, w których testuje się wpływ manipulacji zajętością poznawczą na procesy poznawcze leżące u podłoża wielu klasycznych problemów psychologii społecznej. Artykuł kończy się wskazaniem problemów związanych z wykorzystywaniem metody obciążenia poznawczego w badaniach społecznych oraz postulatów, których uwzględnienie wydaje się konieczne, jeżeli chcemy wziąć pod uwagę najważniejsze wątpliwości związane ze sposobem pomiaru ograniczeń zasobowych systemu przetwarzania informacji.

Słowa kluczowe: zasoby uwagi, zasoby poznawcze, energia mentalna, zasoby systemu przetwarzania informacji, możliwości przetwarzania informacji; obciążenie poznawcze, zajętość poznawcza, zadania podwójne.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej