page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Psychologia społeczna a neuronauki: 
Dominacja, separacja, czy satysfakcjonujący związek?

Piotr Winkielman
Department of Psychology, University of California, San Diego, USA

     
Streszczenie
Współczesna psychologia społeczna obficie korzysta z teorii i metod neuronauk. Popularnością cieszy się też nowa dyscyplina -- społeczna neuronauka. W tym artykule pokazuję historyczne i intelektualne powody zainteresowania psychologów społecznych wyjaśnieniami biologicznymi i rozważam ich miejsce w naszej dyscyplinie. Sugeruję, że współczesna akceptacja biologicznego podejścia ma w tle osłabienie metafory komputerowej ostro rozdzielającej mózg i umysł oraz docenienie konieczności wielopoziomowej analizy zachowań społecznych. Podkreślam też rozwój nowych silnych technologii, postępy pojęciowe, jak i poprawę wnioskowania o zmiennych psychologicznych z danych biologicznych. Dzięki tym postępom, badania psychofizjologiczne pomagają identyfikować nowe zjawiska, jak i rozstrzygać teoretyczne debaty w psychologii społecznej. Ilustruję to przykładami z postrzegania społecznego i emocji. W trakcie artykułu pokazuję też niebezpieczeństwa wynikające z naiwnej interpretacji danych fizjologicznych i podkreślam unikalność psychologicznego poziomu analizy. W konkluzji stwierdzam, że psychologia społeczna i neuronauki są sobie wzajemnie potrzebne, a nawet konieczne.

Słowa kluczowe: Społeczna neuronauka, psychofizjologia, teoria, wnioskowanie, metody, historia psychologii

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej