page top

Numer 1/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych - 
o możliwościach integracji wiedzy psychologicznej

Sławomir Śpiewak
Małgorzata Kossowska

Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński


     
Streszczenie
Tekst wprowadza w problematykę tomu poświęconego wykorzystywaniu w psychologii społecznej narzędzi i metod badawczych pochodzących z innych subdyscyplin psychologii eksperymentalnej. Scharakteryzowano specyfikę tego trendu, korzyści oraz ograniczenia z nim związane. Przedstawiono przykłady integracji wiedzy psychologicznej opisane w kolejnych tekstach przeglądowych oraz scharakteryzowano dwie niebezpieczne tendencje potencjalnie hamujące rzeczywisty postęp wiedzy z zakresu społecznych mechanizmów zachowania: zawężania eksploracji zjawiska do specyficznego narzędzia czy tradycji teoretycznej (izolacjonizm) oraz redukcji fenomenów społecznych do poziomu elementarnych zjawisk psychicznych (redukcjonizm). Wskazano również potencjalne sposoby prowadzące do mądrej integracji wiedzy o społecznych mechanizmach zachowania oraz sposoby zapobiegania niewłaściwej aplikacji wiedzy psychologicznej.

Słowa kluczowe: psychologia społeczna, metodologia badań społeczych, integracja wiedzy psychologicznej

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej