page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O konstruktywizmie, różnicach indywidualnych i prawach ogólnych

Maria Lewicka
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

     
Streszczenie
W komentarzu przedstawiono i uzasadniono trzy twierdzenia: (1) że w obrębie podejścia konstruktywistycznego nie jest możliwe formułowanie praw uniwersalnych, gdyż natura stosowanych wyjaśnień zakłada unikatowy i niepowtarzalny charakter przedmiotu badania; (2) że teza o uniwersalności atrybutów (cech ludzi lub społeczeństw) jest nie do utrzymania gdyż regułą w świecie społecznym jest zróżnicowanie raczej niż podobieństwo, oraz ( 3) że można obronić tezę o uniwersalności prawidłowości w naukach społecznych jeżeli założy się, że prawa opisujące mechanizmy psychologiczne nie mają charakteru prostych zależności miedzy zmiennymi ale że mają postać interakcyjną, gdzie jednym z czynników (zmienną niezależną) jest zmienna teoretyczna różnicująca między sobą konteksty, w którym owe prawidłowości zachodzą (kultury, grupy społeczne, płci itd.).

Słowa kluczowe: konstruktywizm, typy wyjaśnień, uniwersalność atrybutów, uniwersalność

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej