page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O pożytkach z teorii średniego zasięgu

Michał Bilewicz
Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

     
Streszczenie
Psychologia wyjaśniająca (nomotetyczna) często bywa przeciwstawiana psychologii rozumiejącej (idiograficznej, konstruktywistycznej). Takie dychotomiczne ujęcie zakłada, że celem naukowej psychologii jest stworzenie uniwersalnych teorii, niezmiennych historycznie i kulturowo. Podejście to (1.) milcząco zakłada obiektywność poznania naukowego i (2.) nieautonomiczność psychologii - jej niższość wobec nauk przyrodniczych. Artykuł postuluje alternatywne rozumienie psychologii, jako zbioru teorii średniego zasięgu, których zakres wyznaczany jest przez wyniki metaanaliz i strukturalne relacje między teoriami - przy założeniu, że praktyczna skuteczność jest jedyną miarą wartości teorii. Omówione są też konsekwencje proponowanego ujęcia dla psychologii historycznej.

Słowa kluczowe: metaanaliza, psychologia historyczna, teoria średniego zasięgu, utylitaryzm

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej