page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

 O uniwersalności teorii psychologii społecznej

Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

     
Streszczenie
Konstrukcjonizm społeczny głosi, iż psychologowie społeczni nie formułują uniwersalnych teorii, ponieważ ludzie ulegają kulturowo i historycznie zmiennym wpływom, a badane przez psychologię społeczną zjawiska i procesy są swoiste i niepowtarzalne. Polemizując z tym stanowiskiem analizuje się przypadek teorii w pełni uniwersalnej oraz przykłady kilku innych, które są - w świetle wyników badań, zwłaszcza porównań międzykulturowych - tylko generalizacjami historycznymi bądź ich uniwersalność jest niepełna. Omawia się możliwości wyrugowania z teorii ograniczeń czasu i miejsca poprzez: 1. identyfikację uniwersalnych uwarunkowań opisywanych prawidłowości; 2. ad hoc formułowanie twierdzeń bardziej ogólnych; 3. ukazywanie nowych relacji między teoriami.

Słowa kluczowe: generalizacja historyczna, konstrukcjonizm społeczny, porównanie międzykulturowe, uniwersalność teorii

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej