page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych:
Zwiększanie realizacji próby

Jan M. Zając, Dominik Batorski
     
Streszczenie
Prowadzenie badań ankietowych i eksperymentalnych w internecie jest coraz popularniejsze, ale ich autorzy muszą borykać się z problemami małej motywacji do udziału i niskiego stopnia realizacji próby (response rate). Przykłady różnych badań dowodzą, że można zaprojektować badanie tak, aby wpłynąć na chęć do udziału w nim i znacznie zwiększyć odsetek zwrotów. Artykuł ten omawia istotne dla realizacji próby elementy badań internetowych, takie jak wybór badanej populacji i sposobu organizacji badania, forma i treść zaproszenia do udziału, a także wykorzystanie gratyfikacji za udział. Autorzy dokonując przeglądu wyników licznych eksperymentów metodologicznych, a także wyników własnych badań dotyczących organizacji badania i kontaktu z osobami badanymi, podają konkretne wskazówki służące skłonieniu do udziału i zwiększaniu stopnia realizacji próby.

Słowa kluczowe: Ankiety, badania przez internet, metodologia stopień realizacji próby, motywacja badanych, response rate

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej