page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu 
na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników

Agata Błachnio
     
Streszczenie
Dobrostan psychiczny i zdrowe relacje społeczne to podstawa funkcjonowania człowieka. Internet zaś stał się głównym narzędziem komunikacji. W związku z tym pojawiają się pytania, na które od kilku lat szukają odpowiedzi uczeni wielu dyscyplin naukowych: Jak wirtualny świat wpływa na dobrostan psychiczny użytkowników a także na ich relacje z innymi? Artykuł stanowi przegląd wybranych, uznanych za istotne, badań amerykańskich i polskich, dotyczących społecznych i psychologicznych konsekwencji korzystania z Internetu. Zaprezentowano wyniki empiryczne pokazujące pozytywny i negatywny wpływ na człowieka, związany z korzystaniem z sieci.

Słowa kluczowe: konsekwencje korzystania z Internetu, psychologia Internetu, wpływ Internetu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej