page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wzorce aktywności studentów w Internecie

Patrycja Rudnicka
Instytut Psychologii
Uniwersytet śląski

     
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki aktywności studentów w Internecie, jak również jej uwarunkowań o charakterze psychologicznym. Zastosowanie analizy skupień pozwoliło na wyodrębnienie czterech klas użytkowników, różniących się pod względem układu temporalnych i ilościowych wyznaczników aktywności w Internecie. Uzyskane wyniki wskazują, że najliczniejsza jest klasa użytkowników, których aktywność określić można jako zrównoważoną, jednak zidentyfikowane zostały także klasy użytkowników intensywnie korzystających z możliwości sieci oraz dwie odmienne klasy wykluczonych - technologicznie i ograniczających własną aktywność. Przeprowadzone analizy statystyczne potwierdziły, że poszczególne klasy użytkowników różnią się pod względem cech psychologicznych, takich jak poczucie własnej skuteczności, postawy oraz lęk wobec komputerów i Internetu, jak również charakterystyk demograficznych.

Słowa kluczowe: cyfrowy podział, internet, lęk, poczucie własnej skuteczności, postawy, wzorce korzystania

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej