page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Psychologiczne predyktory zakupów online

Oleg Gorbaniuk, Joanna Wiciok, Monika Hermanowicz-Górny
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

     
Streszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, co warunkuje postawę konsumentów wobec wykorzystania najnowszych technologii w procesie robienia zakupów (e-commerce). W badaniach wzięły udział 274 osoby w wieku od 19 do 55 lat. 139 spośród nich dokonywało zakupów przez Internet, natomiast 135 nigdy wcześniej tego robiło, aczkolwiek są użytkownikami Internetu. Wyniki badań polskich konsumentów w dużym stopniu są zgodne z wynikami wcześniejszych badań w krajach wysokorozwiniętych. Konsumenci dokonujący zakupów w sieci cechuje większa impulsywność w procesie podejmowania decyzji konsumenckich, większa tolerancja ryzyka podczas zakupów, potrzebują oni większej różnorodności w konsumpcji i szybciej akceptują pojawiające się nowości na rynku. Trafnymi predyktorami jest także negatywna postawa wobec procesu zakupów, niska potrzeba bezpośredniego kontaktu z produktem oraz pozytywna postawa wobec komputerów. Całościowy model psychologicznych uwarunkowań zakupów w sieci przetestowano za pomocą analizy równań strukturalnych. Analiza ścieżek wykazała wysoką przydatność modelu planowanego zachowania Ajzena i Fishbeina w przewidywaniu zachowań e-konsumentów.

Słowa kluczowe: analiza równań strukturalnych, teoria planowanego zachowania, zachowania konsumenckie, zakupy przez Internet

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej