page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej

Jan M. Zając
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Krejtz
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

     
Streszczenie
Artykuł przedstawia główne obszary zainteresowań psychologów społecznych badających internet i jego społeczny kontekst. Chcemy, aby był to rodzaj wprowadzenia i przewodnika dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Omawiamy kolejno: specyfikę komunikacji internetowej i zachowania w sieci; zagadnienie tożsamości w kontekście internetu; zwišzki między aktywnością w Internecie, a różnymi obszarami życia; kwestię sposobów korzystania z internetu; prowadzenie badań w internecie. Przytaczamy podstawowe publikacje, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich autorów. Jednocześnie wprowadzamy artykuły zawarte w tym specjalnym bloku tematycznym Psychologii Społecznej.

Słowa kluczowe: aktywność internetowa, komunikacja zapośredniczona przez komputer, tożsamość, korzystanie z internetu, metodologia badań w Internecie, psychologia internetu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej