page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Komentowanie komentarzy: o uniwersalnych teoriach 
i ich przydatności w Psychologii Społecznej

Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

     
Streszczenie
W odpowiedzi na komentarze do mojego artykułu wyeksponowany został wizerunek psychologii społecznej jako nauki nomotetycznej. Potrzebuje ona ogólnych, uniwersalnie trafnych teorii, które mogą być formułowane, ponieważ istnieją rozmaite uniwersalia psychologiczne. Niekiedy teorie takie cechują podobne właściwości jak "teorie średniego zasięgu", których status i zadania są odmienne w eksperymentalnej psychologii społecznej oraz w socjologii.

Słowa kluczowe: uniwersalność teorii, nauka nomotetyczna, teoria średniego zasięgu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej