page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Jeśli działa, nie naprawiaj - glosa do tekstu 
"O uniwersalności teorii psychologii społecznej" Macieja Dymkowskiego

Adrian Wójcik
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski

     
Streszczenie
Tekst uzupełnia polemikę między paradygmatami konstrukcjonizmu społecznego i eksperymentalnej psychologii społecznej opisaną przez Macieja Dymkowskiego. Przyjmuje się tutaj perspektywę pragmatyczną i na jej gruncie dokonuje oceny obydwu paradygmatów. Skutkuje to: (a) scharakteryzowaniem konstrukcjonizmu jako stanowiska jałowego pod względem rzeczywistych możliwości aplikacyjnych oraz (b) wskazaniem zagrożeń, jakie niesie ze sobą odstąpienie od programu formułowania teorii średniego zasięgu w psychologii społecznej. W wyniku tych rozważań, sformułowana jest teza, by zachować metodologię psychologii społecznej w jej obecnym stanie - przynajmniej tak długo, jak stan ten działa.

Słowa kluczowe: konstrukcjonizm społeczny, pragmatyzm, teorie średniego zasięgu, uniwersalność teorii

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej