page top

Number 2/2007

Okładka czwartego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody

Mariola Łaguna
Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Kinga Lachowicz-Tabaczek
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Irena Dzwonkowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Streszczenie
Samoocena definiowana jest najczęściej jako uogólnione przekonanie o własnej wartości. Skala Samooceny M. Rosenberga jest jedną z najczęściej stosowanych w świecie metod pomiaru ogólnej samooceny. Artykuł przedstawia jej polską psychometryczną adaptację. Badania prowadzone na różnych grupach pokazały, że polska wersja metody jest narzędziem rzetelnym (alfa Cronbacha 0,81 - 0,83), o potwierdzonej trafności teoretycznej. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała, że zawarte w niej twierdzenia tworzą jeden czynnik.

Słowa kluczowe: metody badania osobowości, samoocena, Skala Samooceny Morrisa Rosenberga

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej