page top

Number 2/2007

Okładka czwartego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ bezpośrednich i zaprzeczonych dyrektyw na ukierunkowanie uwagi

Józef Maciuszek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
     
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie badań nad efektami wykorzystania przeczeń w dyrektywach (poleceniach, sugestiach, prośbach). Opisano wyniki trzech eksperymentów sprawdzających wpływ różnie sformułowanej instrukcji (polecenie wprost i polecenie zaprzeczone) na ukierunkowanie uwagi. Wskaźnikiem ukierunkowania uwagi był czas nazywania koloru słów bodźcowych oraz poziom pamiętania tych słów po wykonaniu zadania określania ich kolorów. W kolejnych eksperymentach zmieniano liczby słów kluczowych, wykorzystanych kolorów oraz grup badanych. Rezultaty badania upoważniają do sformułowania wniosku, że polecenie wyrażone wprost wpływa na wszystkie wskaźniki ukierunkowania uwagi, natomiast polecenie zaprzeczone ułatwia odpamiętanie słów kluczowych, choć nie zawsze idzie to w parze z interferencją koloru i treści słowa. Za wyniki w zadaniu pamięciowym może być odpowiedzialny zarówno automatyczny proces generujący paradoksalne efekty zaprzeczonych poleceń, jak i kontrolowany proces wnioskowania.

Słowa kluczowe: dyrektywy, interferencja, przeczenie, wpływ

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej