page top

Number 2/2007

Okładka czwartego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Procesy grupowe a rozwiązywanie antagonistycznych konfliktów: 
Czy idea demokracji deliberatywnej może mieć psychologiczny sens?

Janusz Reykowski
Instytut Psychologii PAN oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

     
Streszczenie
Celem podjętych badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy można doprowadzić do porozumień w grupach, w których występują znaczne rozbieżności stanowisk ideologicznych lub konflikt interesów. Głównym elementem badań były debaty w grupach 7-13 osobowych prowadzone przez Facylitatora według z góry przygotowanego scenariusza,- nagrywane na dwóch kamerach video.. Zbadano 41 grup. Osobami badanymi byli rodzice dzieci w wieku szkolnym, politycy reprezentujący przeciwne obozy ideologiczne oraz mieszkańcy gminy w jednym ze wschodnich województw (N=388.). Stwierdziliśmy, że w większości grup udało się zainicjować deliberatywny tryb debaty, doprowadzić mimo różnic światopoglądowych, do uzgodnienia wspólnych stanowisk w dyskutowanych sprawach i ich akceptacji przez większość badanych. Okazało się także, iż nastąpiły pewne zmiany w postawach wobec dyskutowanych problemów i w postawach politycznych. Uzyskane rezultaty dowodzą, że w określonych warunkach, w grupach społecznych można uruchamiać Tendencje Synergiczne o dość znacznej sile, dzięki którym grupy te osiągają porozumienie, mimo występujących sprzeczności między ich członkami. W artykule przedstawiona jest charakterystyka tych warunków.

Słowa kluczowe: deliberacja, demokracja, grupa, konflikt, normy, tożsamość społeczna, wpływ społeczny.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej