page top

Number 1/2007

Okładka trzeciego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dynamika dobrostanu psychicznego. Eksploracja danych 
z badań Diagnoza społeczna

Mariusz Trejtowicz
Uniwersytet Jagielloński
     
Streszczenie
W artykule przedstawiono uzupełnienie rozumienia stabilności wyników dobrostanu psychicznego w stosunku do koncepcji jednego, determinowanego genetycznie atraktora. Na podstawie danych z badań Diagnoza społeczna podjęto z próbę oszacowania w modelu strukturalnym ścieżek wzajemnej przyczynowości powiązań dobrostanu i zmiennych z nim skorelowanych. Ujęcie dynamiczne pozwala rozumieć dobrostan psychiczny jako wskaźnik funkcjonowania, podlegający samoregulacji wynikającej z cech systemu. Mechanizm samoregulacji może być powiązany z zarządzaniem zasobami w procesach radzenia sobie ze stresem. Dyskusji poddano wynikające z takiego ujęcia implikacje dla możliwych mechanizmów trwałej zmiany dobrostanu.

Słowa kluczowe: dobrostan psychiczny, modelowanie strukturalne, wzajemna przyczynowość

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej