page top

Number 1/2007

Okładka trzeciego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zjawisko infrahumanizowania "obcych": 
Wstępny test hipotezy generalizacji Ja

Monika Mirosławska i Mirosław Kofta
Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii

     
Streszczenie
Ludzie skłonni są przypisywać emocje wtórne (swoiście ludzkie) w większym stopniu członkom grupy własnej niż członkom grup obcych, podczas gdy nie obserwuje się analogicznej tendencji dla emocji pierwotnych (podstawowych) - zjawisko opisywane jako infrahumanizowanie "obcych". W naszym badaniu porównywaliśmy dwa wyjaśnienia teoretyczne tego zjawiska: hipotezę esencjalistyczną J.P. Leyensa (proponującą, że człowieczeństwo jest esencjalną właściwością kategorii "grupa własna") oraz hipotezę generalizacji Ja (podejście sugerowane przez różne badania nad obrazem siebie jako źródłem inferencji na temat grupy własnej). Uczestnicy przypisywali sobie cechy osobowości oraz emocje. Następnie w tzw. paradygmacie grupy minimalnej ponownie dokonywali takich samych askrypcji, tym razem wobec przedstawicieli grupy własnej i grupy obcej. Nie stwierdziliśmy generalnego efektu infrahumanizacji, stwierdziliśmy za to silny efekt faworyzowania "swoich". Zgodnie z oczekiwaniami modelu generalizacji Ja, uczestnicy z podgrupy z silniejszymi autoaskrypcjami emocji wtórnych niż pierwotnych demonstrowali klasyczny efekt infrahumanizowania grupy obcej, natomiast uczestnicy z podgrupy z silniejszymi autoaskrypcjami emocji pierwotnych niż wtórnych demonstrowali efekt względnego infrahumanizowania grupy własnej. Konkludując, jeżeli emocje wtórne dominują nad emocjami pierwotnymi w obrazie samego siebie, projekcja tych emocji na grupę własną może być procesem odpowiedzialnym za zjawisko infrahumanizowania "obcych" (w zakresie życia emocjonalnego).

Słowa kluczowe: infrahumanizacja, emocje pierwotne vs. wtórne, auto-askrypcja, grupa własna vs. grupa obca, hipoteza esencjalistyczna, hipoteza generalizacji Ja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej