page top

Number 1/2007

Okładka trzeciego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych 
na kształtowanie preferencji wyborczych

Wojciech Cwalina
Paweł Koniak
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu wieloznacznych komunikatów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. W celu analizy tego zagadnienia przeprowadzone zostały dwa eksperymenty. W pierwszym z nich skoncentrowano się na sytuacji, gdy prezentowany przekaz wykorzystuje strategie apelowania: pozytywną, negatywną oraz wieloznaczności semantycznej. Uzyskane wyniki częściowo potwierdziły przewidywania, wskazując, że komunikat wieloznaczny jest mało skuteczny w kształtowaniu pożądanych decyzji wyborczych. W eksperymencie drugim analizie poddano komunikat, który sformułowano jako: zgodny lub niezgodny z poglądami badanych oraz jako komunikat wieloznaczny argumentacyjnie. Uzyskane wyniki sugerują, że stosowana przez polityków strategia wieloznaczności może być korzystna, jeżeli chodzi o unikanie wzbudzania sprzeciwu odbiorców, ale ma negatywne konsekwencje dla oceny ich wiarygodności i chęci ich poparcia. Ponadto, procesy przyczynowo-skutkowe prowadzące do kształtowania poparcia wyborczego, dotyczące przetwarzania informacji dostarczanych przez przekaz polityczny oraz informacji o jego nadawcy (wizerunek) są wyraźnie odmienne w sytuacji, gdy komunikat jest jednoznaczny niż gdy jest on wieloznaczny.

Słowa kluczowe: wieloznaczność przekazu; intencja wyborcza; poznanie społeczne; głosowanie problemowe; wizerunek polityka; negatywna kampania polityczna; efekt negatywności

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej