page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Narzędzie do pomiaru Metapoznawczego Ja: MJ-24


Hanna Wanda Brycz, Roman Konarski

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie teoretycznych podstaw metawiedzyJa, czyli świadomości wpływu prawidłowości psychologicznych na własne zachowanie. Teoria stanowi podstawę budowania rzetelnego narzędzia do pomiaru metawiedzy Ja na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. Dotychczas stosowano MJ-40. Dopiero modyfikacja narzędzia, zmiana skali z ciągłej w format Likerta oraz badanie na reprezentatywnej próbie Polaków pozwoliło na ustalenie jednoczynnikowej struktury metapoznawczego Ja i wyłonienie 24 pozycji z wcześniej stosowanych 40.

Słowa kluczowe: metapoznawcze Ja, odchylenia od racjonalności, narzędzie do pomiaru MJ: MJ-24

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej