page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Polska adaptacja Kwestionariusza kodów moralnych (MFQ-PL)

Tomasz Andrzej Jarmakowski-Kostrzanowski, 
Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska


Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki procedury adaptacyjnej Kwestionariusza Kodów Moralnych (MFQ-PL)- narzędzia do pomiaru pięciu fundamentów moralnych wyróżnionych w koncepcji Haidta i współpracowników (Graham i in., 2011, 2013; Haidt, 2014) - Troski, Sprawiedliwości, Lojalności, Autorytetu i świętości. Właściwości psychometryczne MFQ-PL określiliśmy na podstawie rezultatów dwóch badań (N1 = 570, N2 = 326) oraz na zagregowanej próbie; N = 896 osób. Analiza konfirmacyjna (CFA) potwierdziła strukturę kwestionariusza zgodną z przewidywaniami koncepcji fundamentów moralnych (MFT). Ten wynik wraz z wysoką stabilnością skali świadczy o wysokiej rzetelności adaptowanego narzędzia. Rezultaty naszych oraz przytaczanych w artykule badań, w których wykorzystano kwestionariusz MFQ-PL potwierdzają wysoką trafność narzędzia. Ponadto, rezultaty naszych badań wspierają tezę o kulturowej uniwersalności struktury fundamentów moralnych. Uzyskane wyniki pozwalają uznać kwestionariusz MFQ-PL za rzetelne i trafne narzędzie służące pomiarowi natężania pięciu kodów moralnych.

Słowa kluczowe: kwestionariusz kodów moralnych, MFQ-PL, koncepcja fundamentów moralnych Haidta, moralność, orientacja polityczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej