page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie: 
konstrukcja i walidacja.

Mirosław Kofta, Wiktor Soral, 
Zuzanna Kwiatkowska, Sylwia Kapusta, 
Małgorzata Mikołajczak


Streszczenie
Artykuł prezentuje nową miarę preferencji dla tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w świecie społecznym, skonstruowaną z udziałem polskich studentek. 16 pozycji tworzących nową skalę wyselekcjonowano, kierując się wynikami analizy głównych składowych, z 65 stwierdzeń normatywnych dotyczących pożądanych cech charakteru kobiety i jej zachowania. Osiem stwierdzeń składa się na podskalę roli tradycyjnej, pozostałe tworzą podskalę roli nowoczesnej. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała lepsze dopasowanie do danych dla rozwiązania dwuwymiarowego (z odrębnymi skalami stopnia akceptacji roli tradycyjnej i nowoczesnej) niż dla rozwiązania jednowymiarowego (z jedną skalą dwubiegunową). Nowa miara cechuje się zadowalającą rzetelnością (Alfa Cronbacha = 0,76 dla roli tradycyjnej, i 0,74 dla roli nowoczesnej). Zgodnie z oczekiwaniami, akceptowanie roli tradycyjnej wysoko korelowało z tradycyjnym i życzliwym seksizmem (ostatni komponent seksizmu został poszerzony o dwa nowe wskaŸniki: apoteozę macierzyństwa, oraz estetykę). Podskala akceptacji roli nowoczesnej okazała się relatywnie silnym predyktorem (znacznie lepszym niż akceptacja roli tradycyjnej, która miała tu słaby wpływ negatywny) poparcia dla swobodnego dostępu do aborcji, środków antykoncepcyjnych, oraz edukacji seksualnej. Konkludując, nowa skala cechuje się zadowalającą rzetelnością i wydaje się być obiecującym narzędziem pomiaru treści tożsamości społecznej kobiet.

Słowa kluczowe: tradycyjna vs. nowoczesna rola kobiety w społeczeństwie, seksizm tradycyjny vs. nowoczesny, seksizm ambiwalentny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej