page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności 
hipotezy zerowej (null hypothesis significance testing, NHST) oraz p-wartości.


Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska


Streszczenie
Wydaje się, że analiza danych w wielu badaniach psychologicznych opiera się w dużej mierze na testowaniu istotności hipotezy zerowej (NHST), czyli kilkustopniowej procedury, która jest niefortunnym połączeniem dwóch niezgodnych ze sobą podejść: Fishera oraz Neymana-Pearsona. Mimo nawoływania do jej porzucenia, badacze, w tym psychologowie, nadal posługują się tą wadliwą procedurą. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcje, z jakich czerpie NHST oraz kontrowersje wokół jej najbardziej znanego elementu, p-wartości. Tekst porusza zarówno zarzuty stawiane tej statystyce (np. zależność od liczebności), jak i wyjaśnia jej interpretację (np. jako prawdopodobieństwo warunkowe). Celem artykułu jest w sposób przystępny dla polskich badaczy z obszaru nauk społecznych przedstawiać zarys problematyki NHST.

Słowa kluczowe: testowanie istotności hipotezy zerowej (NHST), p-wartość, testowanie hipotez

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej