page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O empirycznym wykorzystaniu teorii kratyzmu Władysława Witwickiego 

Amadeusz Citlak


Streszczenie
Artykuł prezentuje główne założenia teorii kratyzmu W. Witwickiego, jako teorii niewykorzystanej empirycznie. Jest to jedna z najbardziej oryginalnych teorii psychologii polskiej, która nie została nigdy przeniesiona do laboratorium psychologicznego, mimo, iż jej potencjał eksplanacyjny wydaje się duży. Teoria kratyzmu, przy całej oryginalności, wydaje się być teorią niedokończoną i nie określa powiązań między wskazanymi przez Witwickiego zmiennymi. Pierwsza część artykułu omawia najważniejsze założenia teorii, druga stanowi propozycję własną autora, tj. zastosowanie teorii kratyzmu w praktyce badawczej.

Słowa kluczowe: Władysław Witwicki, teoria kratyzmu, szkoła lwowsko-warszawska, poczucie mocy, Skala Przymiotnikowa ACL

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej