page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Psychologiczne znaczenie pieniędzy a makiawelizm

Agata Gąsiorowska


Streszczenie
Celem prezentowanej pracy było zweryfikowanie relacji między psychologicznym znaczeniem pieniędzy i makiawelizmem. Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań, pieniądze wzmagają koncentrację na sobie i własnych celach, skłaniają do zatrzymywania zasobów istotnych dla ich realizacji, i do postrzegania relacji społecznych bardziej przez pryzmat reguł wymiany ekonomicznej niż reguły wzajemności, a wszystkie te zjawiska są z kolei powiązane z makiawelizmem. Bezpośrednie związki pomiędzy makiawelizmem a psychologicznym znaczeniem pieniędzy były analizowane jedynie w paradygmacie korelacyjnym. Ich wyniki zostały zreplikowane w pierwszym badaniu przedstawionym w niniejszej pracy: makiawelizm wiązał się z przekonaniem o symbolicznej naturze pieniędzy, nie miał natomiast związku z instrumentalnym nastawieniem na zarządzanie pieniędzmi. W drugim badaniu wykazano, że torowanie umysłowych koncepcji pieniędzy skutkuje wyższymi wynikami w skali makiawelizmu niż w grupie kontrolnej, a efekt ten jest tym silniejszy, im bardziej badani przypisują pieniądzom konotacje emocjonalne.

Słowa kluczowe: pieniądze, makiawelizm, torowanie, postawy wobec pieniędzy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej