page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych

Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, Bogdan WojciszkeStreszczenie
Niniejszy artykuł przeglądowy opisuje współczesny dorobek psychologii ocen moralnych. W przeszłości eksperymenty nad ocenami moralnymi najczęściej sprowadzały się do wyobrażania sobie przez uczestników wyjątkowo ekstremalnych i nietypowych dylematów moralnych. W niniejszym artykule dokumentujemy aktualny stan wiedzy na ten temat oraz wyraŸną zmianę paradygmatu w tej dziedzinie. Artykuł stawia sobie trzy główne cele: 1) podsumowanie aktualnego stanu badań nad ocenami moralnymi; 2) dyskusja nad abstrakcyjnością oraz skrajnością dotąd badanych dylematów moralnych; 3) dyskusja różnic między teorią podstaw moralności Jonathana Haidta sformułowaną na podstawie wydarzeń skrajnych oraz diadyczną teorią moralności potocznej Kurta Gray'a i Daniela Wegnera sformułowaną na podstawie zdarzeń mniej skrajnych.

Słowa kluczowe: oceny moralne, dylematy moralne, teoria podstaw moralności, diadyczna teoria moralności potocznej

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej