page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej

Dorota Kanafa-Chmielewska


Streszczenie
Artykuł zawiera pojęciową, psychologiczną definicję zaangażowania społecznego, które odróżniono od zaangażowania psychologicznego. W niniejszym opracowaniu wyjaśniono również ewentualne dylematy terminologiczne związane z zaangażowaniem społecznym i jego anglojęzycznymi odpowiednikami. W artykule przedstawiono wybrane psychologiczne wyznaczniki zaangażowania społecznego o charakterze politycznym i pomocowym oraz zaproponowano sekwencyjny model zaangażowania społecznego w pomoc innym. Model wymaga weryfikacji w badaniach, dla których może stanowić użyteczną ramę teoretyczną.

Słowa kluczowe: zaangażowanie społeczne, zaufanie, poczucie własnej skuteczności, alienacja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej